tutaj wpisz poszukiwane słowo
strona główna Biuletynu
Informacji Publicznej
cel pomocy społecznej
zadania gminy wynikające z ustawy o pomocy społecznej
zadania własne gminy
zadania zlecone gminie
zadania MOPS wynikające z innych ustaw
zasiłki rodzinne
zasiłki pielęgnacyjne
dodatki mieszkaniowe
kto może ubiegać się o pomoc?
jak ubiegać sie o pomoc ?
co stanowi dochód rodziny?
 
kryteria dochodowe
zasiłek stały
zasiłek stały wyrównawczy
gwarantowany zasiłek okresowy
zasiłki macierzyńskie
składki ubezpieczeniowe
zasiłek okresowy
specjalny zasiłek okresowy
zasiłki celowe
usługi opiekuńcze
inne formy pomocy
zasiłki rodzinne
zasiłki pielęgnacyjne
dodatki mieszkaniowe
struktura MOPS
status prawny MOPS
budżet MOPS
prowadzone rejestry i ewidencje
kontakt z MOPS w Nowej Rudzie
powody korzystania z pomocy
zrealizowane świadczenia
instrukcja obsługi serwisu MOPS
statystyka odwiedzin serwisu MOPS
 
     
     
     
     
     
strona główna BIP