Zakres działalności i kompetencje MOPS

Zakres działania określa ustawa o pomocy społecznej oraz statut ośrodka. Ośrodek realizuje następujące zadania własne i zlecone:

  • w zakresie pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362. z późn. zm.)
  • w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 139 z 2006r. poz. 992 z późn. zm.)
  • w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie ustawy z dnia 07 września 2007 roku (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm) 
  • w zakresie dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr. 71 poz. 734 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
     
  • w zakresie stypendiów na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 marca 2005r. Nr 255/XXX/05 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o chrakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 10 lipca 2009r. Nr 270/XXXIV/09 zmieniajacej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda

 

Wytworzył:
Bożena Zawiślak
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2012-02-23 08:45:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Remplakowski Jacek
(2012-02-27 13:46:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki