☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
Herb przedstawia na czerwonej tarczy wizerunek wykarczowanego pnia drzewa koloru złotego.

Niedziela 28.05.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja na temat programu Rodzina 500+

Miasto Nowa Ruda przystępuje do realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa 18. W sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będzie marszałek województwa. Zgodnie z ustawą, z pomocy skorzystają:

 • rodzice,
 • opiekunowie faktyczni albo opiekunowie prawni dziecka, do dnia  ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na  drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin, w których dochód na członka rodziny kształtuje się poniżej 800zł netto, rodzina otrzyma wsparcie również na pierwsze dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200zł netto. Istotne jest, że przy ustalaniu uprawnień do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, w składzie rodziny brani będą pod uwagę:

 • małżonkowie,
 • rodzice dzieci,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • zamieszkujące wspólnie z osobami wymienionymi wyżej dzieci pozostające na utrzymaniu tych osób, które nie ukończyły 25 roku życia,
 • zamieszkujące wspólnie z osobami wymienionymi wyżej dzieci pozostające na utrzymaniu tych osób, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej rodziny. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały swoją sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach.
Świadczenie wychowawcze otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice pozostają w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych świadczenie wychowawcze otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego będzie trzeba składać raz w roku. Będzie to można zrobić przez internet za pomocą portalu EMP@TIA (www.empatia.mpips.gov.pl) PUE ZUS (https://pue.zus.pl), bankowość elektroniczną ( w przypadku banków, które udostępnią wniosek ) lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa 18.  Pierwszy okres na jaki będzie przyznawane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016r. i trwać będzie do 30.09.2017r. Kolejne okresy będą trwały od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. tj. od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli
wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy ( 01.04.2016r. - 30.06.2016r.), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r., w takich przypadkach rodzice otrzymają świadczenie z odpowiednim wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r.– pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. W kolejnych miesiącach przypadających od 01.07.2016r.  świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym wniosek zostanie złożony. Druki wniosków do pobrania na stronie http://bip.mops.nowaruda.pl/public/ lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie, ul. Kolejowa 18 od 15 marca 2016r.
Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie funkcjonowania programu „Rodzina 500+” zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.
Pytania można kierować również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie pod nr tel. 74 8721056 lub e-mailowo na adres: mops@mops.nowaruda.pl

Opisy przypadków

 • W przypadku, gdy rodzice mają dwoje dzieci, a jedno z nich ukończy 18 lat, drugie będzie mogło otrzymać wsparcie tylko po spełnieniu kryterium dochodowego.
 • W przypadku, gdy kobieta, która wychowuje dziecko ze związku małżeńskiego i drugie z nieformalnego, rodzina będzie traktowana, jako rodzina z dwojgiem dzieci, czyli otrzyma wsparcie na drugie dziecko lub na obydwoje, gdy spełni kryterium dochodowe.
 • W przypadku nieformalnego związku, gdy każde z rodziców wychowuje po dwoje dzieci z poprzednich związków, a nie ma wspólnego dziecka, wsparcie otrzymają na drugie dziecko  każdego z rodziców, na pierwsze dzieci po spełnieniu kryterium dochodowego.
 • W przypadku, gdy kobieta wychowuje z partnerem troje dzieci, jedno z jej poprzedniego związku, partner jedno z innego związku i jedno wspólne, otrzymają świadczenie na dwoje dzieci, lub na troje w przypadku spełnienia kryterium dochodowego.
 • Gdy rodzic ma czworo dzieci: dwoje, które ukończyło 18 lat oraz dwoje młodszych, świadczenie będzie przysługiwało tylko na dwoje młodszych, jeśli spełni rodzina kryterium dochodowe lub na jedno bez kryterium dochodowego.
 • Jeśli po rozwodzie dziecko nie mieszka z rodzicem, to nie będzie on mógł wnioskować o świadczenie wychowawcze na nie, nie będzie też mógł uwzględnić tego dziecka w składzie swojej nowej rodziny.

Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Rozporządzenie do świadczenia wychowawczego

Wniosek

Broszura informacyjna

Wytworzył:
Barbara Sobczak
(2016-03-03)
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2016-03-11 11:13:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Remplakowski Jacek
(2016-03-11 11:41:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 191690