Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY

 

Załatwianie spraw dotyczących
dodatku energetycznego – pok. 105
Aneta Jakobina (tel. wew. 230)

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest pomocą przeznaczoną dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej czyli dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy.
Nowa forma pomocy ma na celu częściową rekompensatę wydatków za energii elektrycznej związaną z liberalizację rynku energii.

KRYTERIA PRZYZNANIA

Dodatek energetyczny mogą otrzymać osoby, które spełniającym jednocześnie trzy kryteria:

  • mają przyznany dodatek mieszkaniowy,
  • posiadają umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej,
  • zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.


WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym
i wynosi:

  • 10,94 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 15,19 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
  • 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.


PRZYZNANIE I WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Świadczenie wypłaca się do dnia 10 każdego miesiąca z góry.

Wniosek

 

 

Wytworzył:
Aneta Jakobina
(2014-01-27)
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2014-01-27 12:18:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Sobczak Barbara
(2020-05-17 19:38:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki