☰ Menu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
Herb Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

Wtorek 04.08.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane teleadresowe i godziny urzędowania

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE

 

W związku z epidemią koronawirusa,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje:

 1. Kasa Ośrodka czynna jest w godz. 9.30 – 12.00 .
 2. Przyjęcia interesantów odbywają się tylko w pilnych, uzasadnionych przypadkach w godz. 12.00 – 14.00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bądź za pośrednictwem e-mail,
 3. Uprasza się wszystkich klientów Ośrodka pobierających świadczenia w kasie o założenie konta w banku, na które świadczenia mogłyby być przekazywane i powiadomienie Ośrodka o numerze takiego konta – drogą elektroniczną w formie:

Imię i nazwisko ………………………………………….

Adres zamieszkania …………………………………….

proszę o przekazywanie przysługujących mi świadczeń …………………………….. (podać rodzaj świadczenia)

na rachunek bankowy …………………………………………………………………..

 

Dane teleadresowe Ośrodka:

- tel.  74 872 10 56, 74 872 11 66

- e-mail: mops@mops.nowaruda.pl

- dyżur popołudniowy od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 19.00,        

  w soboty i niedziele w godz. 7.30 – 19.00

Pod numerem telefonu – 791 248 820

POMOC ZAKUPOWA DLA SENIORÓW

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie zwraca się
z apelem, by ci, którzy chcą wesprzeć osoby starsze, samotne, chore
i niepełnosprawne przede wszystkim poprzez zrobienie bieżących zakupów, zgłaszały się do MOPS jako wolontariusze.

Zachęcamy też do takiej formy pomocy wobec sąsiadów czy znajomych. Dbajmy o swoje najbliższe środowisko!

Osoba koordynująca:   Anita Mańczak
                                       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie
                                       / tel. 74 872 1056 w. 215 ; 74 872 11 66 w.215 /

Jak to ma działać?

Senior dzwoni, wolontariusz przychodzi!

 1. Senior dzwoni na numer Ośrodka Pomocy Społecznej 74 872 1056  lub 74 872 1166
  i zgłasza potrzebę zakupu żywności, środków higienicznych, leków (realizacja recept). Wówczas przyjdzie do niego wolontariusz.
 2. Wolontariusz weźmie od seniora listę potrzebnych produktów oraz pieniądze i zrobi zakupy (max. za100 zł.- produkty żywnościowe), w znajdujących się w najbliższym otoczeniu sklepie bądź w aptece. Potem je dostarczy i rozliczy się z wydanych środków (paragon). Zakupy zostaną przekazane seniorom z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 3. W ramach pomocy zakupowej wolontariusz nie zakupi (m.in. alkoholu, odzieży, obuwia, artykułów agd i rtv, nie opłaci usług).
 4. Będziemy działać tylko na wyraźną prośbę telefoniczną samego seniora. Jeśli senior nie zatelefonował, a pojawił się u niego ktoś, kto ma rzekomo zrobić zakupy, prosimy zachować ostrożność.
 5. Senior będzie mógł skorzystać z takiej usługi dwa razy w tygodniu / od poniedziałku do piątku/ w godzinach 10.00- 15.00
 6. Pomoc skierowana jest do seniorów, osób samotnych, chorych niepełnosprawnych, które nie są objęte usługami opiekuńczymi.

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo wolontariuszy ww. pomoc nie będzie udzielana osobom chorym na koronawirusa lub poddanym kwarantannie/nadzorowi epidemiologicznemu!!!

Każdy senior dzwoniący do tutejszego Ośrodka wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie w celu realizacji pomocy zakupowej.

 

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ RUDZIE

 

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa informujemy o aktualnym funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie.

Nasza jednostka funkcjonuje normalnie, jednak zwracamy się z prośbą o osobiste wizyty tylko w przypadku takiej konieczności i załatwienia jedynie spraw bardzo pilnych. Zachęcamy do kontaktowania się z MOPS telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz epuap.

W chwili obecnej realizowane są na bieżąco usługi opiekuńcze.

Apelujemy też o podjęcie starań w celu zapewnienia indywidualnej opieki nad swoimi najbliższymi. Prosimy również środowisko sąsiedzkie o zwrócenie uwagi na swoich sąsiadów i objęcie ich pomocą sąsiedzką.

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych, które nie są w stanie zabezpieczyć się w artykuły spożywcze, zaopatrzyć się w niezbędne leki oraz załatwić pilnych spraw urzędowych, pocztowych itp.; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie prosi o zgłoszenia telefoniczne takich potrzeb, pod nr telefonicznym 74 872 10 56, 74 872 11 66.

Pomoc w zrobieniu zakupów, zrealizowania recept itp. najbardziej potrzebującym, samotnym, osobom starszym i chorym, które w obawie o własne zdrowie nie wychodzą z domu oferuje także MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA w Nowej Rudzie tel. 501 436 411.

                                                           Z poważaniem

                                                           Anna Frankowska

                                                                     kierownik Miejskiego Ośrodka

                                                                     Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

ZAWIADOMIENIE

 

W związku z zagrożeniem koronawirusem od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie:

 1. Wstrzymuje się przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków przez Kierownika MOPS.
 1. Uprasza się o ograniczenie osobistego załatwiania spraw do niezbędnego minimum i zachowania rekomendowanej odległości między klientem, a pracownikiem.
 1. Osoby odbierające świadczenia pieniężne w kasie proszone są o wchodzenie do budynku MOPS pojedynczo.

Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie.

W SPRAWACH NAGŁYCH PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z SEKRETARIATEM  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  CELEM UZYSKANIA NIEZBĘDNYCH INFORMACJI.

 

NR TELEFONU kontaktowego:

74 872 10 56, 74 872 11 66

E-MAIL: mops@mops.nowaruda.pl

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!

                                                   Anna Frankowska

                                                   kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

ul. Kolejowa 18
57-400 Nowa Ruda
tel./fax:


MOPS centrala
74 872 10 56
74 872 11 66
74 871 20 04

Świadczenia Rodzinne – bezpośredni:
74 814 36 50

Świadczenia Wychowawcze „500+” - bezpośredni:
74 871 22 12

Fundusz Alimentacyjny – bezpośredni:
74 873 60 79

Dodatki Mieszkaniowe, Energetyczne, Stypendia Szkolne – bezpośredni:
74 872 93 11
 

e-mail: mops@mops.nowaruda.pl

 

Godziny urzędowania

 
  Poniedziałek 730-1530
  Wtorek 730-1530
  Środa 730-1530
  Czwartek 730-1530
  Piątek 730-1530

 

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych

 

Klauzula informacyjna dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowej Rudzie

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą  ul. Kolejowa 18  57-400 Nowa Ruda,

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@um.nowaruda.pl,

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

- art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

- ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

- ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

- ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy z dnia 7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”,

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

6.  Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jacek Remplakowski
(2011-10-18 10:25:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Barbara Sobczak
(2020-03-26 10:54:11)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X