Świadczenia rodzinne - zmiana kryteriów dochodowych i kwot świadczeń

Świadczenia rodzinne - zmiana kryteriów dochodowych i kwot świadczeń

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959), od 1 listopada 2012 r. podwyższone zostały kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą:

Od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r.

- 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Od dnia 1 listopada 2014 r.

- 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne

Kwoty zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2012r. wynoszą:

- 77 zł na dziecko do 5 lat,

- 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,

- 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia pielęgnacyjnego oraz zasiłku pielęgnacyjnego.

Wytworzył:
Agnieszka Hołyst
(2013-01-15)
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2013-01-15 22:08:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Remplakowski Jacek
(2013-01-15 22:22:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki