Skierowania do programu Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie informuje, że wydaje skierowania do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej.
Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

  • 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące winne zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 18 oraz ul. Słupiecka 2 w godz. 8.00-11.00 do pracownika socjalnego z rejonu.
Paczki żywnościowe przygotowywane będą przez: Caritas Diecezji Świdnickiej i wydawane przez pracowników Caritas w miejscu i terminie wyznaczonym przez Caritas.
W skład paczki wchodzić będzie: makaron, mleko, olej, cukier oraz konserwa.

Sporządził:

Anita Mańczak

Wytworzył:
Anita Mańczak
(2017-09-22)
Udostępnił:
Remplakowski Jacek
(2017-09-22 15:46:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Remplakowski Jacek
(2017-09-22 15:57:05)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki